Mã chi cụcTên chi cụcCục hải quanDanh sách cảng
02DS Chi cục HQ Chuyển phát nhanhTP Hồ Chí Minh 
02CV Chi cục HQ CK Cảng Hiệp PhướcTP Hồ Chí Minh 
02CI Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV ITP Hồ Chí Minh 
02CC Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IITP Hồ Chí Minh 
02CH Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IIITP Hồ Chí Minh 
02K1Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IVTP Hồ Chí Minh 
02K2Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IVTP Hồ Chí Minh 
02K3Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV IVTP Hồ Chí Minh 
02B1Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn NhấtTP Hồ Chí Minh 
02B2Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn NhấtTP Hồ Chí Minh 
02CX Chi cục HQ CK Tân CảngTP Hồ Chí Minh 
02F1Chi cục HQ KCX Linh TrungTP Hồ Chí Minh 
02F2Chi cục HQ KCX Linh TrungTP Hồ Chí Minh 
02F3Chi cục HQ KCX Linh TrungTP Hồ Chí Minh 
02XE Chi cục HQ KCX Tân ThuậnTP Hồ Chí Minh 
02PG Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tưTP Hồ Chí Minh 
02PJ Chi cục HQ Quản lý hàng gia côngTP Hồ Chí Minh