cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 23/04/2021

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

00:00 GUIQIN 35198 3 40 LH CANG CAM CHINA CTY TNHH PHAT TRIEN TM&DV TAM DUC PHAT
02:00 QI SHUN 6.50 189.99 43350 DT,HC45,28 LH HOANG DIEU CAM PHA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
04:00 HOANG HA 135 (SB) 2.90 57 826.70 NT BACH DANG THANH HOA CTY TNHH HOANG HA
04:30 SITC JIANGSU 7.90 171.99 21355 HA35,TP3 LH DINH VU CHINA SITC VIETNAM
05:00 CONG MINH 18 3 78.60 3207 LH QUYNH CU THANH HOA CTY TNHH TM VAN TAI QUOC TE HAI TIN
05:00 MINH KHANH 28 (SB) 2.20 71.49 3352 LH MPC PORT NAM DINH CTY CPVT TM MINH KHANH
05:30 MINH PHU 17 (SB) 3 79.80 5679.60 LH VIET NHAT NGHI SON CTY TNHH VAN TAI MINH PHU
10:30 VIETSUN HARMONY 5 117 7650 HA17,18 LH CANG 128 CUA LO CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
12:00 VIET ANH 01 (SB) 5.50 92.06 6042 HC28,46 LH CANG CA HA LONG HON GAI CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
13:00 HANSA LANKA 7.80 182.45 24152 A8,62,950KW LH HICT SAI GON CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
14:00 HOANG HA 162 (SB) 2.40 54.94 763 LH 19 - 9 NINH BINH CTY TNHH HOANG HA
16:00 BAO HONG 8 4.80 110.30 6564 HC28,46 LH HOANG DIEU NGHI SON CN CTY CP VIET LONG
16:30 QUANG ANH GM 4.20 91.94 4997 CL15,18 LH EURO DINH VU THANH HOA CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
16:30 RUN LONG 7 127.90 9157 HA17,19 LH DINH VU HONG KONG SITC VIETNAM
17:30 DKC 02 4.20 91.90 4719 HC47,54 LH VIET NHAT NGHI SON CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
18:00 ASIATIC SUN 7.30 142.70 12828 ST,SK LH GREEN PORT HONG KONG CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
18:00 PHUC HUNG 7.70 115 8300 34,45 LH CHUA VE SAI GON CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
18:30 POLARIS LEADER 7.60 179.90 17406 K1,HC36 LH TAN VU INDONESIA CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
18:30 DAI THANG 89 (SB) 2 73.88 2112 CT NAM DINH VU QUANG NINH CTY CP EXLOGS
20:30 BAOHANG 8.40 159.59 17221 HA35,TP3 LH DINH VU THAILAND SITC VIETNAM
22:00 TIEN PHONG 03 2.70 30.80 85.10 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
22:00 QN6378 (SB) 2 78.80 3476.57 VC DOAN XA HAI DUONG CTY TNHH SEN HOANG GIA
22:00 HAI AU 19 2.70 24 85 CT PTSC DINH VU QUANG NINH CTY CP DV HANG HAI HAI AU
22:30 PRIDE PACIFIC 7.50 147 15210 HC36,44 LH DINH VU HONG KONG CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
22:30 BIENDONG NAVIGATOR 9.10 149.50 12400 HC36,44 LH TAN VU VUNG TAU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
22:30 FAR EAST GRACE 6.60 124.50 8025 HA18,19 LH CANG 128 CHINA S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH

Kế hoạch tàu di chuyển

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

09:30 AN HUNG 45 3.20 78.63 3293.10 VC TLVC VIET NHAT CTY CPVT AN HUNG
09:30 HOANG HA 162 (SB) 1.50 54.94 763 BD BACH DANG 19 - 9 CTY TNHH HOANG HA
12:00 GAS EMPEROR 4.80 105 5599 CL15,18 LH EURO DINH VU BEN GOT FGAS PETROL., JSC
15:30 NGOC MINH 27-BIDV 2 70 1948 VC TU LONG TLVC CTY TNHH VTB NGOC MINH CHINH
22:00 GAS EMPEROR 4.50 105 5599 CL15,18 LH BEN GOT DAI HAI FGAS PETROL., JSC

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý

01:30 YM HEIGHTS 7.10 168.80 19104 HA35,19 LH HONG KONG VIP GREEN PORT CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
05:30 RUN LONG 6.70 127.90 9157 HA17,19 LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
05:30 FAR EAST GRACE 5.50 124.50 8025 HA18,19 LH CHINA CANG 128 S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
05:30 JADE STAR 15 5.50 92 4998 689,BD2 LH THANH HOA K99 CTY CPTM DUC THO
05:30 PROGRESS 8.70 145 12550 HA17,19 LH SAI GON PTSC DINH VU CTY CP HANG HAI VSICO
05:30 HSL AQUA 8.20 147 15204 HC36,44 LH KOREA TAN VU DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
05:30 PRIDE PACIFIC 8.30 147 15210 HP008,009 LH HONG KONG DINH VU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:00 PHUC THAI 7.80 129.52 8271 HC34,45 LH SAI GON CHUA VE CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
08:00 FORTUNE NAVIGATOR 8.10 119.10 8515 HC34,45 LH SAI GON CHUA VE CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
08:00 PHUC HUNG 6.90 115 8300 HC34,45 LH CUA LO CHUA VE CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
09:00 QUEEN 36 5.10 79 3117 LH CAN THO NAM NINH CTY CP TM&VTB KHAC ANH
09:00 HOANG LOC 25 4.90 79.80 3184 LH AN GIANG TIEN MANH CTY CP VTB HOANG LOC
12:00 ISTAR 16 (SB) 3.80 63.37 1630 LH CUA VIET DONG HAI CN HAI PHONG - CTY TNHH VTGN VA TM ISTAR
12:00 EASTERN CORAL 4.50 104.20 6437.90 HC28,46 LH PHILIPPINES CANG CA HA LONG VOSA HẢI PHÒNG.
13:00 QN6378 (SB) 4.40 78.80 3476.57 LH DUNG QUAT DOAN XA CTY TNHH SEN HOANG GIA
14:00 PHU MINH 99 (SB) 4.20 79.90 2968 LH QUANG NAM NAM DINH VU CTY TNHH TM VA VT MINH KIEN
15:30 YM HAWK 7.30 168 19104 699,HA17,689 LH HONG KONG NAM HAI DINH VU CTY CP CANG NAM HAI DINH VU
17:00 NHAT TAN 09 5.30 74.70 2648 LH DONG THAP NAM NINH CTY TNHH TM TAN VUONG
17:30 GAS DOLLART 6.10 99.98 4998 689,699 LH INDONESIA DAP CTY TNHH DVHH DONG DUONG
17:30 VENUS GAS 5.40 99.92 3695 CL15,18 LH CHINA EURO DINH VU FGAS PETROL., JSC
18:30 MINH THUY 06 4.30 74 2426 LH SAI GON THUONG LY CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
19:00 THANH LUAN 02 (SB) 3 58.80 1921 LH HON KHOI VAT CACH CTY TNHH VAN TAI THUONG MAI THANH LUAN
20:00 VINAFCO 26 7.30 121.35 7225 HC34,45 LH DA NANG CHUA VE CTY CP VTB VINAFCO
21:30 HAI HA 88 5 79.81 2936 LH THAI BINH 19 - 9 CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
21:30 ASIATIC NEPTUNE 8.10 149 12690 HC36,44 LH DA NANG DINH VU S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
22:00 STAR EXPLORER 7.60 141 12265.36 ST,SK LH HONG KONG GREEN PORT VOSA HẢI PHÒNG.
22:00 MARIWIT 8.10 118.35 12190 HC45,46 LH CHINA HOANG DIEU CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
23:30 WAN HAI 162 6.40 159.59 17697 DT,HC36 LH TAIWAN TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến

04:00 TUNG LINH 01 (SB) 5 79.20 3243.75 LH DIEN CONG NGHI SON
04:00 MINH TAN 36 (SB) 5.40 72 3685 LH DIEN CONG NGHI SON
05:00 DAI LOC PHAT 358 5.30 78.63 3264 LH HAI DUONG DUNG QUAT
09:00 TIEN HUNG 99 (SB). 3.50 69.98 1918 LH HA TINH HAI DUONG
09:00 AN PHAT 186 (SB) 3.50 69.90 1948 LH DUNG QUAT HAI DUONG
09:00 TRUONG AN 26 2 76.40 2387 CT KY HA HAI DUONG
05:00 TUAN HUY 18 4.90 79.80 3222 LH CHINFON SAI GON
07:00 NAM THINH 126 2 69.95 1983 LH HAI DUONG QUANG NINH
09:00 NAM PHAT 18 (SB) 2.80 64.10 1272 LH HAI DUONG DA NANG
09:30 HOANG BAO 68 (SB) 3 69.98 1961 LH CHINFON DA NANG
15:00 AN TRUNG 46 (SB) 5 70.80 3194 LH CHINFON KY HA
21:00 THANH BINH 05 (SB) 4.80 78.50 3162.10 LH DIEN CONG THANH HOA
17:00 THANH DAT 328 (SB) 5 75 0 LH DUNG QUAT HAI DUONG
15:30 TRUONG AN 06 (SB) 2.80 95 6832 LH BEN KIEN QUANG NINH