Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 29/09/2023

Kế hoạch điều động tàu ngày 29/09/2023
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kế hoạch tàu đến cảng
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến đến VTThời gian rời VTTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* KMTC POHANGPANAMA3FNQ22386172.077.7CONTAINER 1296TCHP 0100:0100:01TAN CANG A3,TAN CANG 12GST CO.,LTDSOAI RAP
2* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.853.9NIL SR-4000:2000:20 TU TUCSOAI RAP
3* SITC CHANGMINGHONGKONGVRVD837540185.999.7CONTAINER 3415C.LAI 300:3000:30TAN CANG A5,TAN CANG A6SAFISG-VT
4* WAN HAI 289SINGAPORE9V650823803175.008.7CONTAINER 1207C.LAI 100:3000:30TAN CANG A1,TAN CANG A2CTL MARITIMESG-VT
5* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG01:5001:50 TU TUCSOAI RAP
6* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.853.9NIL SR-4003:0503:05 TU TUCSOAI RAP
7* TU CUONG 68VIET NAMND 399013386116.805.5NIL K12A04:0007:30CSG 54,CSG 55GOLDEN SEA CO.LTDSG-VT
8* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG04:2004:20 TU TUCSOAI RAP
9* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.853.9NIL SR-4005:4505:45 TU TUCSOAI RAP
10 HAI DUONG 09VIET NAMLA 07679209570.902.0NIL APETRO06:0006:00 TU TUCSOAI RAP
11 TRUONG LOC 16VIET NAMXVWT519391.943.6NIL HL306:3006:30SG 7168SOTRAS JSCLUỒNG HH SÔNG DỪA
12 PEGASUS PROTOMARSHALL ISLV7A545223414171.969.6CONTAINER 12203BN_PH 207:0007:00TAN CANG A1,TAN CANG A2PACIFIC MARINE COSG-VT
13 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG07:0507:05 TU TUCSOAI RAP
14 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL BAI DO TIEN GIANG07:2007:20 TU TUCSOAI RAP
15 ATLANTIC OCEANVIET NAM3WJZ96866113.005.0CONTAINER 5800K15C07:3007:30KIM AN 02,KIM AN 08GLS SHIPPING JSCLUỒNG HH SÔNG DỪA
16 VIETSUN DYNAMICVIET NAMXVHP77929117.007.0CONTAINER 6000K15C07:3007:30KIM AN 02,KIM AN 08VIETSUNSG-VT
17 PVT SATURNVIET NAM3WMA713160128.608.8DAU T.VAT 11950CALOFIC08:0008:00VIET MY 15,NAM HAI 2MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTDSOAI RAP
18 TRUONG HAI STAR 3VIET NAM3WMN98015132.607.0CONTAINER 6214V108:0008:00SOWATCO 28,SOWATCO 32TU TUCSG-VT
19 VIET GASVIET NAM3WDV160178.034.5LPG 800NB-0808:0008:00 CTTNHH ĐLTB HẢI NAMLUỒNG HH SÔNG DỪA
20 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG08:1508:15 TU TUCSOAI RAP
21 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL SR-4008:4508:45 TU TUCSOAI RAP
22 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG09:0109:01 TU TUCSOAI RAP
23 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL SR-4009:0209:02 TU TUCSOAI RAP
24 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG09:0409:04 TU TUCSOAI RAP
25 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL SR-4009:0609:06 TU TUCSOAI RAP
26 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG09:0809:08 TU TUCSG-VT
27 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL SR-4009:1009:10 TU TUCSOAI RAP
28 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG09:1209:12 TU TUCSOAI RAP
29 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL SR-4009:1309:13 TU TUCSOAI RAP
30 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL BAI DO TIEN GIANG09:1509:15 TU TUCSOAI RAP
31 FS IPANEMALIBERIAA8PT625902179.708.1CONTAINER 2995SP-ITC0109:3009:30THANG LOI 69,PACIFIC 10VITAMASSG-VT
32 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL SR-3410:0010:00 TU TUCSOAI RAP
33 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3510:3010:30 TU TUCSOAI RAP
34 FALCON 10VIET NAMFALCON1059540.684.5NIL PL0311:0011:00 FALCONLUỒNG HH SÔNG DỪA
35 TIGER LIANYUNGANGHONGKONGVRUP326151192.007.6CONTAINER 13975C.LAI 411:0011:00TAN CANG A5,TAN CANG A6SAFISG-VT
36 VNL RUBYVIET NAMXVFR710625.063.5NIL BP8-THI VAI11:0011:00 VINA LOGISTICS CORPĐỒNG TRANH - GÒ GIA
37 XIN ANHONGKONGVRUK624491172.006.8CONTAINER 2467C.LAI 711:0011:00TAN CANG A1,TAN CANG A2S5 VIET NAM CO.,LTDSG-VT
38 SITC XINGDEHONGKONGVRUS724542171.909.7CONTAINER 9115C.LAI 511:3011:30TAN CANG A5,TAN CANG A6SAFISG-VT
39 DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.562.9NIL BAI DO TIEN GIANG11:4511:45 TU TUCSOAI RAP
40 BIEN DONG STARVIET NAM3WWN9108120.847.0CONTAINER 5005K12B12:0012:00CSG 54,CSG 92VLCSG-VT
41 GSL AFRICALIBERIAA8VG232906199.9310.6CONTAINER 13495C.LAI 512:0012:00TAN CANG A5,TAN CANG A6S5 VIET NAM CO.,LTDSG-VT
42 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL BAI DO TIEN GIANG12:2012:20 TU TUCSOAI RAP
43 METHI BHUMSINGAPORE9VBE411655137.006.1CONTAINER 3830NEO VT12:30 TAN CANG A3,TC-06VINATRANS 
44 VINAFCO 26VIET NAM3WMC97225121.357.3CONTAINER 6410K1212:3012:30CSG 54,CSG 92VINAFCO SAIGONSG-VT
45 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG12:4012:40 TU TUCSOAI RAP
46 HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.862.5NIL BAI DO TIEN GIANG12:4012:40 TU TUCSOAI RAP
47 VNL 05VIET NAMBV 168821929.502.4NIL BP2-HUNG THAI13:0013:00 VINA LOGISTICS CORPĐỒNG TRANH - GÒ GIA
48 DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.561.6NIL SR-4114:0014:00 TU TUCSOAI RAP
49 XIN MING ZHOU 98CHINABOSS823750171.957.6CONTAINER 7NEO VT14:00  VITAMAS 
50 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL SR-3414:3014:30 TU TUCSOAI RAP
51 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3515:0015:00 TU TUCSOAI RAP
52 HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.861.6NIL SR-3315:0015:00 TU TUCSOAI RAP
53 HONG DUC 01VIET NAMXVXD76757109.996.6XANG DAU 5471NEO VT15:00 HOANG LOC 01,HOANG LOC 02CALM SEA CO., LTD 
54 PRIMEVIET NAMXVXP712599145.008.7CONTAINER 11498V215:0015:00SOWATCO 28,SOWATCO 30VSICO JSCSG-VT
55 SYRMATANZANIA5IM82419399147.836.5NIL NEO VT16:00 HOANG LOC 01,NGOC ANH 02VMARINE JSC 
56 DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.562.9NIL BAI DO TIEN GIANG16:1516:15 TU TUCSOAI RAP
57* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG17:1017:10 TU TUCSOAI RAP
58* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.862.5NIL BAI DO TIEN GIANG17:1017:10 TU TUCSOAI RAP
59* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL BAI DO TIEN GIANG17:2517:25 TU TUCSOAI RAP
60* VIET THUAN 12-01VIET NAMXVYM212986124.903.9NIL NEO VT18:00  TREE MARINE CO., LTD 
61* DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.561.6NIL SR-4118:3018:30 TU TUCSOAI RAP
62* NASICO SKYVIET NAM3WGF94752103.995.7CONTAINER 1824NEO VT19:00 KIM AN 02,KIM AN 08GLS SHIPPING JSC 
63* VIET THUAN 12-02VIET NAMXVZJ212877124.903.9NIL NEO VT19:00  TREE MARINE CO., LTD 
64* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3519:3019:30 TU TUCSOAI RAP
65* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL SR-3419:3019:30 TU TUCSOAI RAP
66* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.861.6NIL SR-3319:3019:30 TU TUCSOAI RAP
67* PHUC KHANHVIET NAM3WNE98239132.607.4CONTAINER 7100NEO VT20:00 KIM AN 02,KIM AN 08GLS SHIPPING JSC 
68* DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.562.9NIL BAI DO TIEN GIANG20:4020:40 TU TUCSOAI RAP
69* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.862.5NIL BAI DO TIEN GIANG21:4021:40 TU TUCSOAI RAP
70* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG21:4521:45 TU TUCSOAI RAP
71* GREAT PRINCESSPANAMA3EVB413897146.007.8XANG DAU 12060NEO VT22:00  SEAGULL CORP 
72* VIET THUAN 11-01VIET NAMXVRG210808119.903.8NIL NEO VT22:00  TREE MARINE CO., LTD 
73* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL BAI DO TIEN GIANG22:1522:15 TU TUCSOAI RAP
74* DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.561.6NIL SR-4123:1523:15 TU TUCSOAI RAP
75* JOSCO SHINEHONGKONGVRRM724559171.996.8NIL NEO VT23:30  VITAMAS 
76* TRANSIMEX SUNVIET NAMXVLI915204147.007.6CONTAINER 4509NEO VT23:45 TAN CANG 01,TAN CANG 12VOSA SAIGON 
77* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3523:5523:55 TU TUCSOAI RAP
78* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL SR-3423:5523:55 TU TUCSOAI RAP
79* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.861.6NIL SR-3323:5523:55 TU TUCSOAI RAP
Kế hoạch tàu rời cảng
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậuDự kiến rời SGTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* NORDLEOPARDCYPRUS5BEM423574169.999.0CONTAINER 2767V200:00SOWATCO 30,SOWATCO 32PACIFIC MARINE COSOAI RAP
2* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4001:20 TU TUCSOAI RAP
3* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.853.9NIL BAI DO TIEN GIANG02:20 TU TUCSOAI RAP
4* KAMA BHUMSINGAPORE9V847621800171.4110.0CONTAINER 10500C.LAI 103:30TAN CANG A5,TAN CANG A6VINATRANSSG-VT
5* MAERSK NINGBOHONGKONGVRFO234246208.909.5CONTAINER 2500C.LAI 303:30TAN CANG A5,TAN CANG A6SAIGON SHIPSG-VT
6* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4004:00 TU TUCSOAI RAP
7* DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.853.9NIL BAI DO TIEN GIANG04:55 TU TUCSOAI RAP
8* DELOS WAVEMARSHALL ISLV7LC639356222.2010.0CONTAINER 3960SP-ITC0105:00THANH CONG 68,PACIFIC 10S5 VIET NAM CO.,LTDSG-VT
9* EVER BOARDTAIWANBKLQ36972211.0010.2CONTAINER 8956SP-ITC0205:00THANH CONG 68,PACIFIC 10VICONSHIP HCMSG-VT
10* MINH TAN 5VIET NAMSG 473282047.022.0XANG DAU 417BO BANG05:00 TU TUCLUỒNG HH SÔNG DỪA
11* SITC YUANMINGHONGKONGVRUV836800185.9910.8CONTAINER 5800C.LAI 405:00TAN CANG A5,TAN CANG A6SAFISG-VT
12* UNI-PERFECTPANAMA3FZE919309181.769.2CONTAINER 4845C.LAI 705:00TAN CANG A1,TAN CANG A2VICONSHIP HCMSG-VT
13 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4006:45 TU TUCSOAI RAP
14 DERYOUNG SUPERSTARPANAMAHODV8289100.497.5NIL TTD07:00KIM AN 02,KIM AN 08VOSA SAIGONSOAI RAP
15 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL SR-3407:00 TU TUCSOAI RAP
16 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG07:30 TU TUCSOAI RAP
17 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.853.9NIL BAI DO TIEN GIANG07:45 TU TUCSOAI RAP
18 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3408:00 TU TUCSOAI RAP
19 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG09:00 TU TUCSOAI RAP
20 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4009:00 TU TUCSOAI RAP
21 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL BAI DO TIEN GIANG09:02 TU TUCSOAI RAP
22 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4009:03 TU TUCSOAI RAP
23 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL BAI DO TIEN GIANG09:05 TU TUCSOAI RAP
24 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4009:06 TU TUCSOAI RAP
25 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL BAI DO TIEN GIANG09:09 TU TUCSOAI RAP
26 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4009:11 TU TUCSOAI RAP
27 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL BAI DO TIEN GIANG09:13 TU TUCSOAI RAP
28 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.856.2NIL SR-4009:14 TU TUCSOAI RAP
29 DUY LINH 36VIET NAMHP 4238741299.851.8NIL BAI DO TIEN GIANG09:16 TU TUCSOAI RAP
30 DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.562.9NIL SR-4111:00 TU TUCSOAI RAP
31 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL SR-3411:30 TU TUCSOAI RAP
32 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.560.6NIL SR-3512:00 TU TUCSOAI RAP
33 HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.862.5NIL SR-3412:00 TU TUCSOAI RAP
34 PACIFIC EXPRESS/3WQOVIET NAM3WQO11117128.538.5CONTAINER 7000SP-ITC0112:00THANG LOI 69,PACIFIC 10GMD SHIPPINGSOAI RAP
35 DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG12:30 TU TUCSOAI RAP
36 HAIAN BELLVIET NAM3WIH716435154.509.2CONTAINER 9500V412:30SOWATCO 30,SOWATCO 28MARINA HCMSOAI RAP
37 GOLDEN BRIGHTPANAMA3EEP732700177.0010.1NIL BP9-THI VAI13:00VNL 03,VNL 05LONG THANH CO.LTDĐỒNG TRANH - GÒ GIA
38 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG13:00 TU TUCSOAI RAP
39 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG13:30 TU TUCSOAI RAP
40 HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.861.6NIL BAI DO TIEN GIANG13:30 TU TUCSOAI RAP
41 KMTC POHANGPANAMA3FNQ22386172.079.0CONTAINER 9750TCHP 0114:00TAN CANG A3,TAN CANG 12GST CO.,LTDSOAI RAP
42 NORDBORG MAERSKDENMARKOYJB225257172.009.5CONTAINER 15000C.LAI 514:30TAN CANG A5,TAN CANG A6SAIGON SHIPSG-VT
43 SAWASDEE SIRIUSMARSHALL ISLV7A554022253172.009.9CONTAINER 8103C.LAI 514:30TAN CANG A1,TAN CANG A2VIETFRACHTSG-VT
44 OPEC GASVIET NAMHN 187271460.002.2NIL BO BANG15:00 HUNG PHAT MTS JSCĐỒNG TRANH - GÒ GIA
45 DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.562.9NIL SR-4115:30 TU TUCSOAI RAP
46 PETROLIMEX 20VIET NAMXVUX919925146.606.2NIL 1AESSO15:30NGOC ANH 02,HOANG LOC 01VITACO SAIGONSOAI RAP
47 LONG PHU 11VIET NAM3WEC78906113.985.5NIL 4BSHELL16:00TAN CANG 01,TAN CANG 08PJTACO AGENTSOAI RAP
48 DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3516:30 TU TUCSOAI RAP
49 HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL SR-3416:30 TU TUCSOAI RAP
50 HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.862.5NIL SR-3316:30 TU TUCSOAI RAP
51* DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG17:00 TU TUCSOAI RAP
52* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG18:00 TU TUCSOAI RAP
53* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG18:00 TU TUCSOAI RAP
54* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.861.6NIL BAI DO TIEN GIANG18:00 TU TUCSOAI RAP
55* DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.562.9NIL SR-4120:00 TU TUCSOAI RAP
56* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL SR-3521:00 TU TUCSOAI RAP
57* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.862.5NIL SR-3321:00 TU TUCSOAI RAP
58* DUY LINH 18VIET NAMHP 407580953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG21:30 TU TUCSOAI RAP
59* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.562.5NIL SR-3421:30 TU TUCSOAI RAP
60* SITC CHANGMINGHONGKONGVRVD837540185.999.9CONTAINER 13200C.LAI 322:00TAN CANG A5,TAN CANG A6SAFISG-VT
61* DUY LINH 16VIET NAMHP 405780953.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG22:30 TU TUCSOAI RAP
62* FS IPANEMALIBERIAA8PT625902179.708.0CONTAINER 2500SP-ITC0122:30THANG LOI 69,PACIFIC 10VITAMASSG-VT
63* HA LONG 03VIET NAMHP 384378752.861.6NIL BAI DO TIEN GIANG22:30 TU TUCSOAI RAP
64* HA LONG 01VIET NAMHP 384178752.561.6NIL BAI DO TIEN GIANG23:00 TU TUCSOAI RAP
65* VIETSUN DYNAMICVIET NAMXVHP77929117.007.2CONTAINER 6450K15C23:30KIM AN 02,KIM AN 08VIETSUNSOAI RAP
Kế hoạch tàu di chuyển
STTTên tàuQuốc tịchHô hiệuDWTChiều dàiMớn nướcLoại hàng hóaVị trí neo đậu TừVị trí neo đậu ĐếnGiờ dờiTàu laiĐại lýTuyến luồng
1* NHA BE 10VIET NAMXVEC77959108.003.6NIL U MAR2U MAR104:00HOANG LOC 01,HOANG LOC 02,SHIPMARIN 02VITACO SAIGONSG-VT
2* MINH TAN 06VIET NAMSG 880156350.502.0NIL BO BANGU MAR204:45 TU TUCSOAI RAP
3 PHU MY 02VIET NAMSG 8406132563.842.2NIL BO BANG4AESSO06:30 TU TUCSOAI RAP
4 AULAC AURORAVIET NAMXVQH719998149.617.6XANG DAU 9202NEO VTVK10207:00KIM AN 04,KIM AN 06CTY CP AU LACSG-VT
5 HIEN ANH 688VIET NAMND 3238414179.983.0NIL CG-01BẾN PHAO BVP308:00 MAI NGÂN TRÍĐỒNG TRANH - GÒ GIA
6 MINH TAN 06VIET NAMSG 880156350.502.0XANG DAU 100U MAR2BO BANG08:00 TU TUCSOAI RAP
7 C422VIET NAM  19.571.0NIL U X51SR-4608:30 VTS.COSOAI RAP
8 EVERBEST + EVERBEST 1MALAYSIA9WLF4347494.603.5NIL NEO VTC.LAI 209:00TAN CANG 08VITAMASSG-VT
9 MINH PHU 88VIET NAMND 3745726394.986.7XI LO 5640NB-10P.HUU 110:00PHUONG NAM 03GOLDEN SEA CO.LTDSG-VT
10 HEBEI ZHANGJIAKOUHONGKONGVRIR995302235.0013.7THAN 82500NEO VTBP2-HUNG THAI11:00VNL RUBY,VNL EXPLORERTREE MARINE CO., LTDĐỒNG TRANH - GÒ GIA
11 PHU MY 02VIET NAMSG 8406132563.843.2XANG DAU 10504AESSOBO BANG12:00 TU TUCSOAI RAP
12 VINABUNKER 02VIET NAMBV 099288052.003.2NIL BO BANG4AESSO13:20 TU TUCSOAI RAP
13 VIET GASVIET NAM3WDV160178.034.5LPG 800NB-08ELF GAS13:30SG 7168CTTNHH ĐLTB HẢI NAMSG-VT
14* C422VIET NAM  19.571.0NIL SR-46U X5118:00 VTS.COSOAI RAP
15* VIET THUAN 11-02VIET NAMXVKO710773119.903.9NIL NEO VTBP2-HUNG THAI18:30VNL 03,VNL RUBYTREE MARINE CO., LTDĐỒNG TRANH - GÒ GIA