Cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 05/06/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 02:30 SKY HOPE 7 145,7 11.884 HC43,36 LH TAN VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
2 06:00 ANGUS EXPRESS 6 103,1 4.200 HC45,47 LH CANG CA HA LONG SINGAPORE CTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
3 06:30 JADE STAR 15 4,2 91,9 4.998 689,HA18 LH 19 - 9 NGHI SON CTY CPTM DUC THO
4 06:30 FATIME 5 106 3.998 CL15,18 LH EURO DINH VU MALAYSIA CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE
5 07:00 LONG TAN 79 4,3 97,1 5.689 LH TLVC HA TINH CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
6 07:30 AIDEN II 3,8 89,3 3.365 HC28,46 LH THUONG LY MALAYSIA CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
7 08:00 THAI BINH 36 4,8 79,9 3.084 LH DOAN XA LONG AN CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
8 08:30 VIMC DIAMOND 7,3 147,9 13.719 HA17,PW LH NAM DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
9 10:00 VINAFCO 28 7 112,5 7.040 HC44,54 LH CHUA VE HO CHI MINH CTY CP VTB VINAFCO
10 10:00 DUC MINH 555 (SB) 2,1 76,9 3.065 VC TLVC HAI DUONG CTY TNHH XUAN THANG 88
11 10:30 PACIFIC EXPRESS 8 128,5 11.117 HA17,699 LH NAM DINH VU VUNG TAU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
12 10:30 AN PHU 16 4,7 97,3 5.645 HA35,19 LH EURO DINH VU NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
13 12:30 MAERSK VERACRUZ 7,5 175,5 23.517 DT,36,900KW LH TAN VU CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
14 13:00 BLUE OCEAN 01 4,5 96,7 4.940 HC28,46 LH VIET NHAT NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
15 14:30 PEGASUS PETA 8 145,8 12.217 SK,ST LH VIP GREEN PORT CHINA VOSA HẢI PHÒNG.
16 14:30 VIETSUN FORTUNE 6 117 7.990 689,HA18 LH CANG 128 CUA LO CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
17 14:30 GUANGZHOU TRADER 7,1 172 21.785 HA35,699,1010KW LH NAM DINH VU DA NANG CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
18 14:30 WAN HAI 292 9,5 175 23.780 K1,45,1000KW LH TAN VU CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
19 15:00 NAVIOS UNISON 10,8 349,7 118.800 TC99,86,62,A8 LH HICT CHINA CTY TNHH ISS - GEMADEPT
20 16:00 AN HUNG 36 2,7 79,1 3.300 LH NAM NINH THANH HOA CTY CPVT AN HUNG
21 17:00 VIET ANH 01 (SB) 3,2 92,1 6.043 HC28,46 LH VAT CACH QUANG NINH CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
22 18:30 SILVER QUEEN 7,7 182,8 11.247 HA17,35,PW,1475HP LH MPC PORT JAPAN CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
23 18:30 OPTIMA 8,3 146 12.490 HA19,699 LH VIP GREEN PORT CHINA CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 11:30 TRONG TRUNG 89 4,8 88,8 3.085 CL15 LH HON DAU EURO DINH VU CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
2 12:30 OCEANUS 08 4,8 96,5 3.753 TP2,3 LH HAI LINH BEN GOT CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
3 13:00 FORMAN 5,8 147,8 19.477 LH LACH HUYEN 2 HON DAU CTY TNHH DICH VU HANG HAI DONG DUONG
4 16:30 GAS EVOLUZIONE 4,7 94 2.981 HC45,47 LH MIPEC BEN GOT CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE
5 17:00 THUAN PHAT 179 3 79 3.008 SC DOAN XA BEN LAM CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
6 17:30 LP HARMONY (SB) 3,8 96,5 5.585 SK,ST BD BACH DANG DINH VU CTY TNHH VTB LE PHAM

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 VIETSUN FORTUNE 7 117 7.990 689,HA18 LH HO CHI MINH CANG 128 CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
2 02:00 WIN STAR 6 95,8 5.033 HC45,47 LH HONG KONG CANG CA HA LONG CTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
3 02:30 NAVIOS UNISON 10,1 349,7 118.800 TC99,86,62 LH VUNG TAU HICT CTY TNHH ISS - GEMADEPT
4 08:15 THANH LIEM 08 5,2 78 3.234 LH VUNG TAU DOAN XA CHI NHANH SO 2 CONG TY TNHH THANH LIEM
5 09:00 NHAT TAN 09 2,7 74,7 2.648 VC HAI DUONG TLVC CTY TNHH HANG HAI DAI DUONG
6 09:30 SOUTHERN WEALTH 6,1 91,9 4.699 CL15,SK LH NGHI SON 19 - 9 CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
7 09:30 QUANG ANH GM 5,7 91,9 4.997 CL18,DX1 LH THANH HOA PETEC CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
8 10:00 HAI DUONG 27 3,2 70 1.942 LH QUY NHON NAM NINH CTY TNHH VTB HAI SON
9 10:00 THUAN PHAT 179 3,1 79 3.008 LH BRUNEI DOAN XA CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10 11:00 MINH ANH 03 5 79,8 3.825 LH CHINA BEN LAM CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11 11:30 SILVER QUEEN 7,6 182,8 11.247 HA19,35,PW,1475HP LH CANADA MPC PORT CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12 11:30 GREAT DOLPHIN 6,6 115 7.695 689,HA18 LH CHINA HAI LINH CTY CPTM DUC THO
13 12:00 MINH TAN 268 (SB) 4,9 94,7 3.728 LH HUE BACH DANG CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
14 12:30 LADY LINN 5,4 97,7 2.999 HC28,46 LH THAI BINH THANG LONG GAS CTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
15 12:30 HAI NAM 67 5,1 79,5 3.080 HC47 LH DUNG QUAT THUONG LY CTY TNHH HAI NAM
16 13:30 MAKHA BHUM 8,1 172 19.822 HA35,17,19 LH THAILAND NAM DINH VU CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
17 13:30 PHUONG NAM 156 (SB) 6 79,8 4.150 LH CAM RANH FGG CTY TNHH HUNG NGHIEP PHUONG NAM
18 15:30 EVER CLEVER 6,9 172 22.389 DV6,ST,970KW LH HO CHI MINH VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19 15:30 QUANG HAI 39 5,6 78,6 3.654 LH NHA TRANG BEN LAM CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
20 17:00 DIEN PHAT 68 5,7 73 3.067 LH LONG AN VAT CACH CTY TNHH VTB DIEN PHAT
21 18:30 CMA CGM RIO GRANDE 9,9 299,9 110.521 TC99,86,A8 LH THAILAND HICT CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
22 19:30 SITC HENGDE 9,4 171,9 24.470 DV6,ST LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
23 19:30 DING HENG 28 8 149,7 19.098 689,699 LH CHINA EURO DINH VU CTY TNHH DVHH DONG DUONG
24 20:00 SUNNY CALLA 8,1 141 11.775 SK,689 LH HONG KONG GREEN PORT CN CTY TNHH MTV VAN TAI DONG NUOC VANG TAI HP
25 23:30 MARGARET RIVER BRIDGE 7,6 172 21.920 K1,HC43,1020HP LH TAIWAN TAN VU CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
26 23:59 FU DI 7 3,9 99,4 5.046 HC45,47 LH QUANG NINH CANG CA HA LONG CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
27 23:59 PHUC THAI 7,8 129,5 8.272 HC44,54 LH HO CHI MINH CHUA VE CTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS

Kế hoạch tàu qua luồng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tên luồng Xuất phát Nơi đến
1 09:00 THANH PHONG 28 (SB) 2 72,9 3.111 CT BEN KIEN QUANG NINH
2 09:00 HOANG SA 26 (SB) 3,9 71,7 1.850 LH NGHE AN HAI DUONG
3 11:00 MANH THANG 69 (SB) 4 79,8 3.450 LH HO CHI MINH HAI DUONG
4 11:00 HUNG DUNG 10 (SB) 2,8 79,6 3.170 LH NGHE AN DIEN CONG
5 11:00 DANG KHOA 68 (SB) 2,2 70,2 1.900 CT QUANG NAM CHINFON
6 12:00 HUNG KHANH 10 (SB) 2,5 89 4.931 CT QUANG NGAI DIEN CONG
7 13:00 HA LONG 09 (SB) 5,8 73,2 3.789 LH NGHE AN HAI DUONG
8 14:00 HQ 799 3,2 37 350 LH X46 DA NANG
9 15:00 HA DUONG 58 4,6 79,8 3.549 LH BEN KIEN DONG NAI
10 16:00 THANH BINH 18 (SB) 2,4 69,7 2.272 CT DA NANG CHINFON
11 16:00 VIET THUAN 35 3,5 68,3 1.930 LH GIA DUC QUY NHON
12 16:30 HOA PHUONG DO 2,9 52,4 174 VC CANG KHACH BLV CANG 128
13 17:00 AN THANH 18 4,8 74,7 2.484 LH DA BAC THANH HOA
14 17:00 THANH CONG 45 4,8 79,8 LH HO CHI MINH HAI DUONG
15 18:00 BINH MINH 39 (SB) 5,8 87,5 4.713 LH DIEN CONG THANH HOA
16 21:00 THAI SON 16 (SB) 4 79,2 3.800 LH DONG NAI HAI DUONG