cảng vụ Hải Phòng

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 01/10/2022

Kế hoạch tàu rời cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:00 HC 363.8029.9038.50LHTAN VUQUANG YENCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
00:00 LUCKY WISDOM4.3097.776951HC43,46LHCANG CA HA LONGINDONESIACN CTY CP VIET LONG
00:30 SITC ZHEJIANG7.90171.9921428DV6,DV9LHTAN VUCHINASITC VIETNAM
00:30 HAI SU 77129.588241HA17,19LHCANG 128CHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
02:30 WAN HAI 1028.3014411921HC34,36LHTAN VUTAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
02:30 MAKHA BHUM8.5017219822HA35,TP3LHNAM DINH VUCHINACONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
04:30 SITC LIANYUNGANG7.6014312716689,BD2LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
04:30 UNI-PRUDENT9.10181.7619308.85DV6,9,970KWLHVIP GREEN PORTTAIWANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
04:30 KOTA JAYA7.20193.0324921HA35,TP3,1435HPLHNAM HAI DINH VUCHINACN CTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
05:30 LIMCO ACE3.5087.504070.70HC47LHDT BINH ANDUNG QUATCTY TNHH HH QUOC TE HAI DANG
05:30 ASPIRE4.6096.503537LHBEN LAMSINGAPORECTY CPTM DUC THO
06:00 MARGARET SW7157.2325010K1,HC43LHHOANG DIEUPHU MYCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 MAERSK KWANGYANG7.80185.9937581DV6,9,SKLHVIP GREEN PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:30 HAIAN VIEW9.20171.9921440HA35,TP3LHHAI ANDA NANGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
06:30 DANUM 168915416696689,699,BD2LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:30 SITC SHIDAO7.8014112331SK,STLHDINH VUDA NANGSITC VIETNAM
08:30 REN JIAN 67.20182.8324066HA17,19,35LHPTSC DINH VUHONG KONGDVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
10:00 EVER CANDID7.90171.9022383SK,TP2,3LHGREEN PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
10:30 HAI HA 883.2079.812936BD2LHK99DUNG QUATCTY TNHH VT THUY BO HAI HA

Kế hoạch tàu di chuyển

Kế hoạch tàu vào cảng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý
00:30 BINH MINH 39 (SB)487.504713HC47LHTHANH HOAVIET NHATCTY TNHH DICH VU VTB BINH MINH
01:30 VIETSUN FORTUNE61177990689,BD2LHDA NANGCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN HAI PHONG
05:30 EVER CONVEY9171.9022149DV6,9,970KWLHMALAYSIAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
05:30 HERON6.40116.926954.20CL15,18LHBRUNEIEURO DINH VUCTY TNHH VTB CHAU A THAI BINH DUONG
05:30 MSC GRETA III8.20210.8638636HA35,TP2,699,1100KWLHSINGAPORENAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
05:30 MAERSK NORESUND8.20171.9328697DT,HC34LHTHAILANDTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:00 HC 363.8029.9038.50CTQUANG YENTAN VUCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
07:30 CUL HUIZHOU8.50174.6023791HA35,699LHCHINANAM DINH VUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
07:30 YM INAUGURATION9172.7022027699,TP3,800KWLHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 PEGASUS YOTTA8.30142.7013006HA17,19LHKOREAHAI ANVOSA HẢI PHÒNG.
08:00 VINASHIP SEA5.3016927841LHDONG NAIDT NAM TRIEUCTY CP VTB VINASHIP
09:00 PHU LINH 1694.2069.851917LHDONG NAIVAT CACHCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
09:00 HUNG DUNG 10 (SB)3.8079.603170LHTHANH HOATLVCCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
09:30 DONG MENG KUAI HANG 13.9097.185014.20HC34,36LHCHINATAN VUCN CTY CP VIET LONG
09:30 MAERSK NORDDAL9171.9328697DT,HC36LHQUANG NINHTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 DUC VIET 568 (SB)2.8078.603765.07VCHAI DUONGTU LONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 TRUONG HUNG 28 (SB)3.3073.602345.80LHQUANG BINHDONG HAICTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
10:00 AAL MOON7.20179.4233299K1,HC43LHMALAYSIAHOANG DIEUTHORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
11:30 JADE STAR 155.8091.944998CL15,18LHNGHI SONK99CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
11:30 WARNOW CHIEF6.40180.3721200DT,HC36LHSINGAPORETAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
12:00 STAR FRONTIER814112254ST,SKLHHONG KONGGREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
15:30 PEGASUS PETA7.80145.7612217SK,STLHKOREAVIP GREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.

Kế hoạch tàu qua luồng

Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến
18:30 MINH KHANH 28 (SB)471.493352LHVUNG TAUHAI DUONG
09:00 GIA BAO 68 4.50790LHVUNG TAUHAI DUONG
08:00 AFRICAN OSPREY4.201800LHNM NOSCOF0
09:00 THINH AN 734.2091.944990.10LHHAI DUONGNAM DINH
06:00 AN VINH 184.6069.861981.10LHDA BACDONG NAI
09:00 VINACOMIN 05378.603246LHHAI DUONGCAM PHA
06:00 QN-6378 (SB)4.5078.803476.50LHDIEN CONGQUANG NAM
06:00 AN TRUNG 46 (SB)5.1070.803194LHCHINFONKY HA
02:00 TRUONG LONG 014.202280LHNM NOSCOF0